Consello Galego de Museos

Museo Etnográfico Olimpio Liste

O Museo Etnográfico Liste foi inaugurado no ano 1972 por Don Xesús Ferro Couselo e Don Xaquín Lorenzo Fernández, cuns fondos que superaban o millar de obxectos, xa que a formación do mesmo víñase producindo desde o ano 1965. Na actualidade os obxectos son máis de 6.000.

O contido do museo está orientado a catro aspectos: ó traballo agrícola de Galicia; a máis de corenta oficios, a maior parte descoñecidos; a obxectos de carácter singular, e á exclaustración monacal.

A demanda do investigador, tanto nacional como estranxeiro, tivo sempre resposta, co ofrecemento dos arquivos, biblioteca e depósitos.

Desde o Museo, mediante o Inventario e Catalogación que financia a Xunta de Galicia, estase a enriquecer o conxunto do patrimonio cultural dos galegos, que neste momento está ó 40% da súa execución.

A Excma. Deputación de Pontevedra editou "El Besadoiro y su ergología" e "Funcionalidad y Estética en el Museo Etnográfico Liste" de Araceli Liste Fernández, a Excma. Deputación de Ourense, "Antropología cultural galega. Guía dunha enquisa" de Victoria Vázquez López. Con medios propios, o Museo editou "As panadeiras de Cea" e "San Bieito de Marañao".

Gravacións en video sobre faenas agrícolas enriquecen os arquivos do Museo. Proxéctanse exposicións monográficas en distintas cidades

Logo do Museo de Belas Artes da Coruña

Enderezo:
Praza da Concepción
32136 - Oseira (Ourense)
Teléfono: 986 85 27 89
Web: www.museoliste.org


Horario:
Martes a Sábado : 11:00 a 14:00h e de 17:00 a 19:00h
Días de peche: Domingo e Luns.
Para concertar visitas chamar aos teléfonos 986 852789 e 988 301620


Servizos:
Prezo da entrada gratuita
Biblioteca / centro de documentación SI
Tenda / venda de publicacións /
Instalacións adaptadas á diversidade funcional /

Temática:
Etnografía

Contactar có museo

San Domingos de Bonaval 15703 Santiago de Compostela
Tel.(981) 583620 - Fax 554840| secretaria@cgmuseos.org
XHTML 1.0 Strict válido CSS válido

Co patrocinio da:Xunta de Galicia