Consello Galego de Museos

Museo da Limia

O Museo Etnográfico da Limia ten seis salas que agrupan a colección.

A primeira sala está adicada á Limia e fai un percorrido pola xeografía, historia e memoria da comarca.

A segunda (O liño) acolle unha mostra completa dos útiles e tarefas arredor do liño.

A terceira (Os oficios) fai unha recreación dos talleres dos artesanos máis importantes da Limia.

A cuarta (A pataca) céntrase na análise da implantación da pataca como o cultivo fundamental hoxe en día.

A quinta sala (A casa) recolle o espacio privado das xentes da Limia: cociña e leito coa súa moblaxe e co enxoval.

A sexta sala (O agro) reproduce o patio onde os labregos gardaban os apeiros de labranza. Ademais, conta cun taller de tecidos artesanais en activo, tenda de lembranzas e biblioteca especializada.

No museo concértanse visitas guiadas, sendo os guías artesáns hoxe retirados que falan dos seus oficios.

Logo do Museo da Limia

Enderezo:
Rúa Celanova 63
32650- Vilar de Santos (Ourense)
Teléfono: 988 46 58 83 / 988 46 58 72
988 46 58 63
E-mail:
Web:


Horario:
Martes e mércores de 11:30 a 13:30 e de 17:30 a 19:30h.
Para concertar visitas chamar aos teléfonos 988 46588e 3 988 465872


Servizos:
Prezo da entrada 2,00 €
Veciños de Vilar de Santos: Gratuito
Biblioteca / centro de documentación /
Tenda / venda de publicacións /
Instalacións adaptadas á diversidade funcional /

Temática:
Etnografía

Contactar có museo

San Domingos de Bonaval 15703 Santiago de Compostela
Tel.(981) 583620 - Fax 554840| secretaria@cgmuseos.org
XHTML 1.0 Strict válido CSS válido

Co patrocinio da:Xunta de Galicia