Consello Galego de Museos

Museo da Terra de Melide

Logo do Museo do Pobo Galego

Enderezo:


Teléfono:
E-mail:
Web:


Horario:


Servizos:
Prezo da entrada  
Biblioteca / centro de documentación  
Tenda / venda de publicacións  
Instalacións adaptadas á diversidade funcional  

Temática:

San Domingos de Bonaval 15703 Santiago de Compostela
Tel.(981) 583620 - Fax 554840| secretaria@cgmuseos.org
XHTML 1.0 Strict válido CSS válido

Co patrocinio da:Xunta de Galicia