Consello Galego de Museos

Museo de Historia Natural

O Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de Compostela é un centro con fortes potencialidades educativas e sociais que desenvolve tarefas de investigación, docencia e divulgación científica.  O seu patrimonio está constituído por coleccións que foron conformándose desde o século XIX con doazóns de numerosos científicos, naturalistas, institucións e particulares. Algunhas destas coleccións teñen recoñecido prestixio, tanto científico como cultural.

As novas instalacións de que dispón e a súa total renovación convérteno nun museo moderno, que mostra as ciencias naturais dunha forma comprensible e rigorosa, nun contexto como o actual de crecente interese social polo medio natural. As salas expositivas están constituídas por grandes instalacións nas que se representan temas de actualidade como biodiversidade e xeodiversidade; ecosistemas (augas continentais, bosque mixto caducifolio, o litoral, sabana africana e selva sudamericana); así como os grandes biomas terrestres e a súa fauna máis representativa. Tamén hai salas de menor formato dedicadas a minerais, rochas, fósiles, meteoritos, o solo, invertebrados mariños, tartarugas, algas mariñas e peixes.

Logo do Museo de Historia Natural Luis Iglesias

Enderezo:
Parque Vista Alegre
15782 Santiago de Compostela
42º 53´ 12.12" N. 8º 32´44.97" W.
Teléfono: 881 816 350; 667 947 783
E-mail: visitas.museohistorianatural@usc.es
Web: www.usc.es/museohn


Horario:

Visitas sen guía
Inverno
De martes a sábado: 10.00-14.00 e 16.30-20.00
Domingo: 11.00-14.00
Luns pechado
Verán
De martes a sábado: 11.00-14.00 e 16.30-20.30
Domingo: 11.00-14.00
Luns pechado
Reserva sen guía

Visitas guiadas para grupos
De martes a sábados en quendas de: 10-12h; 12-14h, 17-19h
Domingos de 11-13h
Será necesario facer unha reserva previa
As visitas terán dúas horas de duración
Os grupos terán un mínimo de 20 persoas e un máximo de 30


Prezos visitas sen guía
Primeiro mércores de cada mes gratuíta
Xeral 3 €
Reducida 2 €
Con carnet da USC 1 €

Prezos visitas con guía para grupos
Xeral 6 €
Reducida 5 €
Con carnet da USC 4 €
Prezos por persoa.

Servizos:
Biblioteca / centro de documentación SI
Tenda / venda de publicacións SI
Instalacións adaptadas á diversidade funcional SI

Temática:
Ciencias naturais

Contactar có museo

San Domingos de Bonaval 15703 Santiago de Compostela
Tel.(981) 583620 - Fax 554840| secretaria@cgmuseos.org
XHTML 1.0 Strict válido CSS válido

Co patrocinio da:Xunta de Galicia