Consello Galego de Museos

Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba

O Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba é unha Fundación Pública Municipal rexida por un Padroado. As súas actividades céntranse na investigación, custodia, conservación e difusión da Prehistoria e Historia Antiga de Galicia.

Na súa exposición permanente pódese contemplar un percorrido polas distintas fases e culturas asentadas no Noroeste da Península Ibérica dende os primeiros poboadores ata a presencia romana. Afastándose do abigarramento e repetición de obxectos faise fincapé nos procesos culturais, tecnolóxicos e económicos destas sociedades dun xeito especialmente didáctico.

Ademáis da exposición permanente móntanse outras temporais que logo de presentarse no Museo tórnanse itinerantes. A organización de cursos, seminarios e ciclos de conferencias, xunto coas tres series de publicacións editadas, completan a oferta cultural do centro.

As dúas liñas de investigación prioritaria desenroladas son: a caracterización das sociedades paleolíticas e epipaleolíticas de Galicia e a reconstrucción paleoambiental do norde da Península Ibérica.

Posúe un programa de Acción Didáctica deseñado para grupos escolares e colectivos de adultos que reúne unha serie de recursos que se poden desenrolar individualmente, ou agrupándoas segundo o interese dos participantes ou da súa dispoñibilidade de tempo; Deste xeito a duración da visita pode oscilar entre unha hora e toda unha xornada, segundo os recursos elixidos.

Disponse tamén dun programa educativo para grupos familiares.

Logo do Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba

Enderezo:
Rúa Domingo Goas 2
27800 Vilalba (Lugo)
Teléfono: 982 51 13 83
Fax: 982 51 13 83
E-mail: museo@museovilalba.org
Web: www.museovilalba.org


Horario:
Martes a Sábados: de 11 a 13:30h e de 17 a 19:30h
Días de peche: Domingos, luns e festivos.


Servizos:
Prezo da entrada gratuita
Biblioteca / centro de documentación SI
Tenda / venda de publicacións /
Instalacións adaptadas á diversidade funcional /

Temática:
Prehistoria e Arqueoloxía

Contactar có museo

San Domingos de Bonaval 15703 Santiago de Compostela
Tel.(981) 583620 - Fax 554840| secretaria@cgmuseos.org
XHTML 1.0 Strict válido CSS válido

Co patrocinio da:Xunta de Galicia