Consello Galego de Museos

Museo Comarcal da Fonsagrada

O Museo foi fundado no ano 1984 por un grupo de veciños constituidos en Patronato, do que forman parte tamén o Concello, o Instituto de B.U.P. e os Colexios Públicos.

Os fondos do museo están divididos en varias seccións : etnografía (oficios, vida rural, vivenda), arquitectura popular, historia local, arqueoloxía, escultura relixiosa e escultura contemporánea.

Enderezo:
Praza do Museo s/n
27100 A Fonsagrada (Lugo)
Teléfono: 982 340507 e 982 340024
E-mail: eabelaidas@telefonica.net


Horario:
Martes a Venres: de 12 a14h.
Sábados : de 12 a 14h e de 17 a 19h.
Domingos: de 12 a14h
Días de peche: luns e festivos.


Servizos:
Prezo da entrada 1,50 €
Biblioteca / centro de documentación SI
Tenda / venda de publicacións /
Instalacións adaptadas á diversidade funcional /

Temática:
Etnografía, varias

Contactar có museo

San Domingos de Bonaval 15703 Santiago de Compostela
Tel.(981) 583620 - Fax 554840| secretaria@cgmuseos.org
XHTML 1.0 Strict válido CSS válido

Co patrocinio da:Xunta de Galicia