Consello Galego de Museos

Museo da Catedral de Santiago de Compostela

O Museo foi fundado no ano 1930 e nel se recollen as pegadas da extraordinaria historia do Santuario no que se custodian os restos do Apóstolo. Ó tempo, é “Memoria da peregrinación” a través das pezas de diferentes épocas e materiais que se poden contemplar durante a visita.

Na actualidade, o percorrido do Museo inclúe catro zonas que se atopan en distintas dependencias da Catedral compostelá, permitindo un completo coñecemento da historia e importancia artística dun centro no que a cultura e o culto teñen un carácter universal.

Baixo as escaleiras da fachada do Obradoiro atópase a Cripta do Pórtico da Gloria –obra do Mestre Máteo–, que salvaba, coa súa construción, o desnivel da Catedral coa Praza do Obradoiro, ó tempo que desenvolvía un completo programa iconográfico nunha arquitectura exemplar que acolle, na actualidade, pezas diversas.

Nun lateral da fachada do Obradoiro está a porta principal do Museo, dende a que se percorren catro plantas do lado oeste do edificio do Claustro catedralicio. Nel se realiza unha viaxe no tempo á historia da Catedral e da cidade de Compostela que teñen os mellores exemplos nos restos arqueolóxicos; na reconstrución do Coro Pétreo do Mestre Mateo, que no seu tempo ocupaba a nave maior da Basílica; pezas que resumen o devagar histórico e artístico da Catedral; a Biblioteca, onde se atopa o Botafumeiro, a Sala Capitular, ou o Claustro renacentista e a gran colección de tapices que inclúe obras sobre cartóns de, entre outros, Rubens, Teniers e Goya.

No Tesouro e a Capela das Reliquias, ubicadas nun dos laterais do Claustro, custódiase unha destacada mostra da arte sacra e a ourivería relacionadas coa Catedral e o fenómeno xacobeo, e se atopan os sepulcros de reis de León e algúns familiares.

Finalmente, o Pazo de Xelmírez, edificio senlleiro da arquitectura civil medieval, dedícase habitualmente á celebración de exposicións temporais, destacando a Sala de Cerimonias e a Salaá de Armas. Dende Xelmírez se comeza a visita ás Cubertas de pedra da Catedral, unha oferta complementaria do Museo que constitúe unha experiencia inesquecible e se realiza en grupos guiados, sendo aconsellable facer uso do servizo de reservas.

Logo do Museo da Catedral

Enderezo:
Pza. do Obradoiro s/n
15704
Santiago de Compostela
Teléfono: 981 560527
Fax: 981 563366
E-mail: museocatedral@archicompostela.org
E-mail visitas: edumuseocatedral@archicompostela.orgWeb: www.catedraldesantiago.es


Horario:
1 de outubro – 31 de maio
Luns a sábado: 10 a 13,30 e 16 a 18,30h Domingo: 10 a 13,30h
1 de xuño – 31 de setembro
Luns a sábado: 10 a 14 e 16 a 20h
Domingo: 10 a 14h

Días de peche: /


Servizos:
Prezo da entrada 5 €
Grupos, estudantes, 3ª idade e peregrinos: 3 €
Grupos escolares (previa reserva): 1 €
Biblioteca / centro de documentación SI
Tenda / venda de publicacións SI
Instalacións adaptadas á diversidade funcional /

Visitas ás cubertas:
(acceso por Pazo de Xelmírez)

Teléfono. información e reservas: 981 552985
Fax: 981 554403
E-mail: cubiertascatedral@archicompostela.org
Web: www.catedraldesantiago.es

Web: www.catedraldesantiago.es


Horario:
Luns a domingo: 10 a 14 e 16 a 20h

Tarifas
Xeral 10 €
Reducida (grupos, estudantes, 3ª idade, peregrinos e visitantes do Museo) 8 €
Centros educativos e asociacións: consultar tarifa especial.Temática:
Belas artes

Contactar có museo

San Domingos de Bonaval 15703 Santiago de Compostela
Tel.(981) 583620 - Fax 554840| secretaria@cgmuseos.org
XHTML 1.0 Strict válido CSS válido

Co patrocinio da:Xunta de Galicia