Consello Galego de Museos

O Consello Galego de Museos e unha plataforma estable de coordinacion e colaboracion entre as institucions museisticas galegas.

En 1981 organizouse en Compostela o primeiro Coloquio de Museos Galegos, que foi a primeira tentativa de establecer unhas liñas de coordinación e cooperación entre os museos de Galicia.

Entre as conclusións daquel primeiro encontro formulábase o propósito de constituír unha plataforma estable que posibilitase a "coordinación e colaboración entre as institucións museísticas galegas, e que tería como función primordial a de procurar solucións para a problemática xeral plantexada".

Será en 1983 cando se formalice a creación do Consello Galego de Museos, que como tal é invitado a designar un representante no recén creado Consello da Cultura Galega. Pero é en 1990 cando o Consello Galego de Museos adquire estatuto legal mediante a fórmula de asociación de ámbito galego.

Seminario Os Museos na Sociedade actual. A situación en Galicia. Unha perspectiva crítica.

Lugar de realización:
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

Datas:
25 e 26 de setembro de 2013

Inscrición:
A inscrición é gratuíta no sitio web www.consellodacultura.org
Num. prazas limitado (100 persoas)
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. Entregarase diploma acreditativo de asistencia ao seminario.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.
Só se garantirá a distribución de material divulgativo impreso ás persoas previamente inscritas na actividade.

Máis información:
secretaria@cgmuseos.org
http:www.consellodacultura.org
Consulta os materiais en http://consellodacultura.org/mediateca

Logos

Programa

San Domingos de Bonaval 15703 Santiago de Compostela
Tel.(981) 583620 - Fax 554840| secretaria@cgmuseos.org
XHTML 1.0 Strict válido CSS válido

Co patrocinio da:Xunta de Galicia